facebook
Slider

Myśl o powstaniu Fundacji „Nie lękajcie się” narodziła się podczas pierwszego spotkania Ofiar księży pedofilów w Polsce. Zrozumieliśmy wtedy, że nie mamy siły przebicia, że naszego wołania o sprawiedliwość nie słychać. Zrozumieliśmy także, że chcemy by naszym głosem była Fundacja. Uczestnictwo w Światowej Konferencji SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests – Międzynarodowa Sieć Ofiar Molestowania przez Księży) w Irlandii w 2013 r. oraz wsparcie i zrozumienie, jakiego tam doznaliśmy, umocniły naszą determinację do założenia Fundacji.

Znaleźliśmy wspólny cel, połączyła nas jedna myśl. Chcemy uwolnić się od lęku przed sprawcami i opinią publiczną. To nie my skrzywdziliśmy, to nas skrzywdzono.

Do Ofiar

Przyznanie się do tego, że było się wykorzystanym seksualnie wymaga wielkiej odwagi. W dzieciństwie i młodości doznaliśmy cierpień, krzywd i okrucieństwa od księży i zakonników pedofilów. Odarto nas z wiary, ufności i niewinności. Odebrano nam dzieciństwo, zmieniono nas na całe życie. Molestowanie seksualne miało i nadal ma wpływ na nasze rodziny, przyjaciół, partnerów i ludzi wokół nas. 

Ofiar księży pedofilów jest więcej niż możesz sobie wyobrazić. Pedofil zawsze molestuje, gwałci więcej niż jedno dziecko.

Wiele Ofiar, ze względu na traumatyczne przeżycia w dzieciństwie, doświadczyło urazów zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Część z nas znalazła sposób na przetrwanie, ale niestety wiele Ofiar nie znalazło w sobie dość sił i wybrało samobójstwo.

Trauma związana z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie może prowadzić do takich problemów, jak między innymi alkoholizm, narkomania, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), współzależność, rozwiązłość, skłonność do samookaleczania się, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, uzależnienie od narkotyków, leków, skłonność do przemocy.

Wiele trudności dnia codziennego może mieć swoje źródło w przeżyciach z dzieciństwa.

Osoby molestowane w dzieciństwie mogą szukać pomocy w kościele. Jednak wiemy, z własnego doświadczenia, że kościół staje w obronie sprawców. Procesy kanoniczne są bolesnym powrotem do dzieciństwa. Często poufne dane, zamiast do prokuratury, przekazywane są bezpośrednio sprawcy. Znane są próby zastraszania Ofiar oraz oczerniania ich. Do dnia dzisiejszego kościół nie wziął na siebie odpowiedzialności za krzywdy wyrządzone przez księży i zakonników. Kościół zrzuca odpowiedzialność, za czynny dorosłych, na dzieci i ich rodziny. Kościół żądania Ofiar uznania i zadośćuczynienia doznanych krzywd, uważa za atak na kościół.

Jeśli szukasz kontaktu z Twoim biskupem, zrób to w formie pisemnej lub osobiście, ale zawsze z zaufaną osobą towarzyszącą! Miej na uwadze swoje dobro – chroń siebie!

Pamiętaj, masz prawo wglądu do protokołu z tego spotkania. Żądaj i walcz o swoje prawa! Twoja Diecezja musi mieć – przy poprawnym prowadzeniu akt – więcej szczegółowych informacji o sprawcy.

Chcemy mieć pewność, że pedofil będzie odsunięty od posługi i nie będzie miał możliwości pracy z dziećmi i młodzieżą. Ważne jest by chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi dokonywanymi przez zaufanych księży i zakonników. Ważne jest każde dziecko uratowane przed gwałtem na ciele i psychice!

Pamiętaj, to Ty jesteś najważniejszy, Ty jesteś najważniejsza. Odpowiedz sobie na pytanie, czego potrzebujesz, by żyć lepiej. Jest wiele miejsc, gdzie możesz znaleźć pomoc.

Konfrontacja z tym problemem wymaga odwagi i może wywołać dużo emocji. Praca z traumą z dzieciństwa może trwać miesiące, a nawet lata. Aby zacząć proces zdrowienia i uwalniania się od oprawcy trzeba ponownie zmierzyć się z tym bólem, trzeba wyjść z ukrycia i poszukać dla siebie pomocy. Twoje zdrowienie ulepszy Twoje relacje z bliskimi.

Jesteśmy Ofiarami! Za atak na nasze życie nie ponosimy żadnej winy, bez względu na to, co robiliśmy do tej chwili. To członkowie kościoła, którzy popełnili gwałt na naszym ciele i duszy są odpowiedzialni za swoje czyny. Wtedy byli oni dla nas autorytetem, wierzyliśmy i ufaliśmy im. Mimo że czuliśmy, że to, co z nami robili było złe, nie byliśmy w stanie się przed nimi bronić!

Nie rób sobie z tego powodu wyrzutów, ani nie wątp w siebie.

JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZY. TWOJE DOBRO JEST NAJWAŻNIEJSZE. NIE MILCZ JUŻ WIĘCEJ!

TO NIE BYŁA TWOJA WINA!

Pamiętaj, że to Ty jesteś Ofiarą przestępstwa! Pamiętaj, że to Ty przeżyłeś lub przeżyłaś seksualne wykorzystanie, za które winę ponosi ksiądz, zakonnik czy inny pracownik kościoła.

Cele Fundacji:

 • wyprowadzenie Ofiar z cienia
 • stworzenie telefonu zaufania i bezpiecznej skrzynki mailowej
 • dokumentowanie przypadków molestowania przez księży pedofilów
 • powołanie niezależnej komisji ds. zbadania problemu pedofilii w polskim kościele katolickim
 • organizacja pomocy psychologicznej dla Ofiar księży pedofilów, powoływanie i prowadzenie grup wsparcia
 • udzielanie pomocy prawnej dla Ofiar i ich rodzin
 • pomaganie w procesach kanonicznych
 • zdobycie oficjalnych przeprosin dla każdej z Ofiar
 • wprowadzenie w prawie zmian dotyczących przedawniania się przestępstw pedofilii i zaostrzających wyroki dla sprawców
 • wspieranie Ofiar w pozyskiwaniu odszkodowań od kościoła katolickiego
 • odsunięcie sprawców od pracy z dziećmi i usunięcie ich z stanu duchownego

https://www.youtube.com/watch?v=bMOKfTBg4S0

KONTAKT

tel.: +48 698 5121 30
e-mail: info@nielekajciesie.org.pl

adres: 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 28/28

nr konta:
Kod SWIFT: PPABPLPK
IBAN PL95 2030 0045 1110 0000 0396 6180