facebook
Slider

Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

Fundacja Nie Lękajcie Się przywiązuje dużą wagę do respektowania Waszych praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Fundacja Nie Lękajcie Się zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych (6×6).

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
  • ograniczenie celu
  • minimalizacja danych
  • prawidłowość
  • ograniczenie przechowywania
  • integralność i poufność
 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Fundacja Nie Lękajcie Się jak i podmioty trzecie, z którymi Fundacja Nie Lękajcie Się współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 • Dane zbierane w podczas kontaktu z nami, z Twojej inicjatywy (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, SMS, rozmowę osobistą

Jeśli chciałbyś opowiedzieć nam swoją historię, poprosić o pomoc terapeutyczną lub prawną, albo wziąć udział w którymś z naszych projektów, to informacje jakie podasz posłużą nam wyłącznie do realizowania działań, na jakie się zgodzisz, lub o jakie nas poprosisz. Zachowamy pełną dyskrecję.

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Fundacja Nie Lękajcie Się.

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Nie Lękajcie Się z siedzibą w Poznaniu.

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pod adresem e-mail iod@nielekajciesie.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres

Inspektor Ochrony danych
Fundacja Nie Lękajcie Się
ul. Św. Marcin 28/28
61-805 Poznań

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z:

rejestracją konta w serwisie, są przetwarzane w następujących celach:

 • obsługi konta
 • prowadzenia analiz i statystyk, w tym profilowania
 • archiwizacji
 • rozpatrywania reklamacji
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • udzielona zgoda 
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią

skontaktowaniem się z nami przez formularz, wiadomość e-mail, SMS lub rozmowę telefoniczną lub bezpośrednią, przetwarzane są w następujących celach:

 • realizacji celów Fundacji
 • udzielenia pomocy, w szczególności przez kontakt z terapeutą lub udzielenie pomocy prawnej
 • zweryfikowania podanych przez informacji za Państwa zgodą, w szczególności przez kontakt z przedstawicielem Fundacji
 • realizacji projektów Fundacji, lub współtworzonych przez Fundację, w których zgodzisz się wziąć udział
 • archiwizacji
 • udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
 • zabezpieczenia roszczeń

przekazaniem darowizny, są przetwarzane w następujących celach:

 • obsługi darczyńcy (m.in. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, informowanie o przekazanych darowiznach oraz bieżących działaniach) poprzez kontakt mailowy, SMS-owy oraz telefoniczny
 • prowadzenia analiz i statystyk, w tym profilowania
 • archiwizacji
 • rozpatrywania reklamacji
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

współpracą z Partnerami, są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umów
 • prowadzenie analiz i statystyk, w tym profilowanie
 • archiwizacja
 • rozpatrywanie reklamacji
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń=

zapisaniem się na newsletter, są przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenia działań marketingowych
 • prowadzenia analiz i statystyk, w tym profilowania
 • archiwizacji
 • rozpatrywania reklamacji
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym i udzielającym wsparcia Fundacji – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Będzie się tak działo, tylko jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Dane mogą być przekazywane:

 • procesorom (w związku z działaniami zleconymi przez oraz realizowanymi w imieniu Fundacji)
 • Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 • drukarniom
 • operatorom
 • bankom
 • Urzędom Skarbowym
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • pracownikom oraz współpracownikom Fundacji

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, o których więcej przeczytacie Państwo w Polityce Cookies.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. okres na jaki została udzielona zgoda
 2. przepisy prawa, które mogą obligować Fundacja Nie Lękajcie Się do przetwarzania danych przez określny czas
 3. obsługi utworzonego konta
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Fundacja Nie Lękajcie Się (administratora danych)
 5. okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
 2. sprostowania danych
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, Fundacja Nie Lękajcie Się w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundacja Nie Lękajcie Się, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. o współpracy), w takim wypadku bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.   

W jaki sposób profilujemy

Fundacja Nie Lękajcie Się korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies,

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę iod@nielekajcisie.pl.

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 2. Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 3. Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoje urządzenie (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:

Nazwa pliku Cookie Wygasa po (okres ważności)Opis pliku cookies
__utma730 dniUsługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www ;”trwałe” cookie, śledzi, ile razy użytkownik odwiedzał daną domenę  kiedy ich pierwsza wizyta i a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia on  określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę.
__utmbMniej niż 1 dzieńUsługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www plik cookie współpracując pozwala obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik czasu w momencie , gdy użytkownik przechodzi do witryny, podczas utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, w czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc czeka 30 minut, a potem wygasa.
__utmcPod koniec sesji
__utmz182 dniUsługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www. _utmz śledzi skąd zwiedzający przychodzi, jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął, jakich słów kluczowych użył i gdzie na świecie był, gdy uzyskał dostęp do strony internetowej. Jej Okres ważności wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.
_utmv730 dni„trwałe” Cookies. Jeśli wykorzystujesz raport zdefiniowany przez użytkownika w Google Analytics, i kodujesz coś na Twojej stronie dla jakiejś niestandardowej segmentacji __ cookie utmv zostaje tak ustawiony na komputerze danej osoby, że Google Analytics potrafi klasyfikować tego gościa.__ Ciasteczko utmv jest również trwałe, dożywotnia cookie.
SESSIDPod koniec sesjiIdentyfikator sesji – na czas trwania sesji contentStructureMenu
CMS Unicef.plPod koniec sesji– na czas trwania sesji

 

eZSESSID – Identyfikator sesji eZPublish – na czas trwania sesji

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

KONTAKT

tel.: +48 698 5121 30
e-mail: info@nielekajciesie.org.pl

adres: 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 28/28

nr konta:
Kod SWIFT: PPABPLPK
IBAN PL95 2030 0045 1110 0000 0396 6180