• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

GRUPA WSPARCIA

Grupa Wsparcia

Informacja

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Warszawskiej i Krakowskiej Grupie Wsparcia dla Osób Molestowanych w Dzieciństwie.
Spotkanie w Krakowie odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. w godzinach 18.00 - 20.00 w sali nr 6 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych na os. Centrum C10  Krakowie.
Spotkania w Warszawie będą odbywały się w ostatni poniedziałek miesiąca czyli: 29.05.2017, 26.06.2017 w godzinach 18.00 - 20.00 przy ul. Foksal 16, II piętro.
Czym jest grupa wsparcia?
Grupa wsparcia składa się z różnych osób połączonych wspólnym problemem lub wieloma problemami, mających wspólny mianownik. Założeniem jest wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami.
Podczas spotkań grupowych w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, jak i pełnej anonimowości, będziemy dzielić się swoimi troskami, jak i radościami. Ważne jest też słuchanie o sposobach radzenia sobie
z problemem przez innych, ale także przyjmowanie i udzielanie informacji użytecznych, dzielenie się wiedzą.
Co będziemy robić?
- dzielić się wsparciem emocjonalnym,
- szukać sposobów na bezradność wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp.
- budować siłę, nadzieję i poczucie własnej wartości wśród uczestników
Dla większości ludzkich problemów nie ma łatwych rozwiązań ani lekarstw. Najlepsza profesjonalna pomoc może okazać się niewystarczająca, jeśli nie uwierzymy
w siebie, w swoje możliwości i pokochamy siebie. Wewnątrz tej grupy będziemy dzielić się wspólnymi sprawami i informacjami, które możemy przedyskutować i poznać spojrzenie innych osób na nasz problem, a które dostarczą nam istotnej pomocy.


Komentarze i opinie