• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

GRUPA WSPARCIA

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Warszawskiej  Grupie Wsparcia dla Osób Molestowanych w Dzieciństwie.
Spotkania w Warszawie odbędzie się : 

25.09.2017

30.10.2017

27.11.12017

w godzinach 18.00 - 20.00 przy ul. Foksal 16, II piętro. ( Siedziba Krytyki Politycznej)

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem Krakowskiej Grupie Wsparcia dla Osób Molestowanych w Dzieciństwie.
Tym razem mamy trzy terminy.
Spotkania w Krakowie odbędą się w dniach:
- 29 września 2017
- 27 październik 2017
- 24 listopad 2017
Wszystkie spotkania w godzinach 18.00 - 20.00 w sali nr 6 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych na os. Centrum C10 w Krakowie.
Telefon kontaktowy 696-825-267
Marcin Szewczyk

 

Czym jest grupa wsparcia?
Grupa wsparcia składa się z różnych osób połączonych wspólnym problemem lub wieloma problemami, mających wspólny mianownik. Założeniem jest wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami.
Podczas spotkań grupowych w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, jak i pełnej anonimowości, będziemy dzielić się swoimi troskami, jak i radościami. Ważne jest też słuchanie o sposobach radzenia sobie
z problemem przez innych, ale także przyjmowanie i udzielanie informacji użytecznych, dzielenie się wiedzą.
Co będziemy robić?
- dzielić się wsparciem emocjonalnym,
- szukać sposobów na bezradność wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp.
- budować siłę, nadzieję i poczucie własnej wartości wśród uczestników
Dla większości ludzkich problemów nie ma łatwych rozwiązań ani lekarstw. Najlepsza profesjonalna pomoc może okazać się niewystarczająca, jeśli nie uwierzymy
w siebie, w swoje możliwości i pokochamy siebie. Wewnątrz tej grupy będziemy dzielić się wspólnymi sprawami i informacjami, które możemy przedyskutować i poznać spojrzenie innych osób na nasz problem, a które dostarczą nam istotnej pomocy.


Komentarze i opinie