• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie Fundacji „Nie lękajcie się”w odpowiedzi na Komunikat abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w sprawie dnia modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii zapowiedzianego na 3 marca br.

   Chcemy podkreślić, że „problem moralny i duchowy”, o którym mówi w oświadczeniu abp Gądecki leży całkowicie po stronie instytucji. Rachunek sumienia, do którego nawołuje hierarcha, i który zgodnie z oświadczeniem ma być wspólny, jest również zadaniem wyłącznie dla instytucji. To bowiem  instytucja, jej wewnętrzna struktura oraz praktyka działania sprzyjały nadużyciom seksualnym, przy całkowitym zaniedbaniu podstawowych praw ludzkich osób krzywdzonych.

Problem moralny i duchowy jest bardzo głęboki. Reguły instytucjonalne nie prowadzą do budowania wspólnoty opartej na wartościach, ale scentralizowanej struktury opartej na władzy, w której dobro jednostki jest lekceważone, a interes samej tej struktury stanowi dobro najwyższe.Jako przedstawiciele osób pokrzywdzonych podkreślamy, że zapowiedziane przez przewodniczącego KEP działania są zdecydowanie niewystarczające. Uwzględniają  wyłącznie potrzeby i interes własny instytucji, przy całkowitym pominięciu potrzeb osób pokrzywdzonych. Jest to tym bardziej znaczące, że znacząca część ofiar nie odeszła od katolicyzmu. Oczekiwaniem ofiar księży pedofilów jest, aby w Polsce, na wzór innych krajów takich jak Australia, Holandia, Irlandia, Niemcy, została powołana specjalna komisja ds. badania przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich  w Kościele. Zadaniem takiej  byłoby zbadanie skali zjawiska i współtworzenie skutecznych rozwiązań, które dzieciom zapewnią skuteczną ochronę przed krzywdą, a dorosłym którzy, jako dzieci zostali skrzywdzeni pozwolą na uzyskanie adekwatnego zadośćuczynienia.   

Modlić się potrafimy się sami, Bóg nie jest w instytucji, a drogę krzyżową przeżywmy codziennie z własną traumą i bólem, jaki nam towarzyszy praktycznie każdego dnia

                                                                        W imieniu osób poszkodowanych skupionych wokół fundacji

Prezes Fundacji “ Nie lękajcie się”

                                                                                                                                 Marek Lisiński

 

/userfiles/nielekajciesieorgpl/file/O%C5%9Bwiadczenie%20Fundacji%20NLS.pdf

Komentarze i opinie