• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Dialog. Spotkanie z Panią Hanną Suchocką i przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich w Poznaniu

userfiles/nielekajciesieorgpl/file/Komunikat.pdf

www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-Hanny-Suchockiej-z-papieskiej-komisji-ds-ochrony-nieletnich-z-Markiem-Lisinskim-nie-lekajcie-sie

Dialog w Poznaniu

W środę 25 maja w Poznaniu odbyło się spotkanie pani Hanny Suchockiej, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich,  której celem jest walka z pedofilią w Kościele katolickim z panem Markiem Lisińskim z fundacji „Nie lękajcie się”. W spotkaniu  uczestniczył  także przedstawiciel Adama Bodnara  rzecznika praw obywatelskich.

Pan Lisiński przedstawił problemy osób będących ofiarami przemocy seksualnej, której sprawcami byli duchowni. Mówił o braku dostępu do dokumentów i wglądu w akta toczących się spraw. Wskazywał na konieczność większej pomocy w leczeniu dla osób mających traumatyczne doświadczenia z przeszłości.  Marek Lisiński mówił, że ofiary przemocy seksualnej bardzo często nie zgłaszają Kościołowi tego rodzaju przypadków, ponieważ nie mają zaufania do struktur Kościoła w Polsce. Podkreślił i wskazywał na konieczność wypracowania skutecznego modelu pomocy na którą osoby te zasługują.

Hanna Suchocka zgodziła się z koniecznością wypracowania skutecznych form pomocy poszkodowanym. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że uda się to poprzez dialog i personalizację pomocy w konkretnych przypadkach.

Podkreśliła konieczność poprawy języka komunikacji i zapewniła, że komisja  której jest członkinią  pracuje nad wskazówkami dla Kościoła Powszechnego. Wypracowuje standardy według których powinny reagować poszczególne diecezje w kontaktach z osobami poszkodowanymi.      Marek Lisiński

 

Komentarze i opinie