• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2015

userfiles/nielekajciesieorgpl/file/Sprawozdanie%20finansowe%20/sprawozdanie%20finansowe%202015/sprawozdanie%202015.pdf

Komentarze i opinie