• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Sprawozdanie z Konferencji organizowanej przez Fundację „Nie Lękajcie Się” pod nazwą "Stop nadużyciom seksualnym, aby uzdrowić i chronić".

userfiles/nielekajciesieorgpl/file/Sprawozdanie/sprawozdanie%20z%20Konferencji%2012-15%2011%202015.pdf

userfiles/nielekajciesieorgpl/file/Sprawozdanie/conference%20summary.pdf

Sprawozdanie z Konferencji organizowanej

przez Fundację „Nie Lękajcie Się”

pod nazwą "Stop nadużyciom seksualnym, aby uzdrowić i chronić".

 

 

Była to kolejna konferencja organizowana przez Fundację, a poświęcona problemowi wykorzystania seksualnego dzieci przez księży i jednocześnie pierwsza konferencja o charakterze międzynarodowym. Konferencja była otwarta dla każdego chętnego i bezpłatna.

 

            Na zaproszenie Fundacji przybyli przedstawiciele z całego Świata:

1.    z Ameryki Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk),

2.    z Ameryki Południowej (Ekwador, Chile),

3.    z Australii,

4.    z Afryki (Senegal),

5.    z Europy (Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Hiszpania), a także – co zrozumiałe – z Polski, w tym także osoby zainteresowane uczestnictwem.

 

            Zaproszeni goście prezentowali swoje doświadczenia z płaszczyzny problemu wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, a w dalszej kolejności zachowania hierarchów kościoła w tego typu sytuacjach.

 

            Niestety pomimo wysłania zaproszeń do kilku przedstawicieli polskiego kościoła nikt z zaproszonych się nie pojawił, nie otrzymaliśmy również jakiegokolwiek wyjaśnienia braku uczestnictwa strony, która winna być żywo zainteresowana eliminacją patologii występującej w jej szeregach.

 

            Z dużym zaskoczeniem dowiedzieliśmy się, że schemat zachowań bezpośrednich sprawców oraz ich przełożonych w każdym zakątku świata jest bardzo podobny. Sprawcy manipulują ofiarami i ich rodzinami, budują swój autorytet w oczach środowiska i powoli molestują dzieci. W przypadku natomiast przełożonych sprawców - biskupi za każdym razem twierdzili, że o zdarzeniach nie wiedzieli, że konkretne zgłoszenie jest dla nich zaskoczeniem, bo nigdy wcześniej takiego zgłoszenia nie otrzymali. Tymczasem okazuje się, że nawet koleżanki i koledzy aktualnych ofiar, wcześniej tym samym biskupom zgłaszali podobne przypadki. Sprawcy nie ponoszą odpowiedzialności, co najwyżej są przenoszeni do innych parafii, diecezji, czy też (w rzadkich przypadkach) przenoszeni do stanu świeckiego. Zwłaszcza reprezentanci Stanów Zjednoczonych wskazywali na swoje bogate doświadczenia w tej materii, bowiem tam wszystko się zaczęło od diecezji bostońskiej.

 

            Prelegenci wyjaśniali sposób dochodzenia swoich praw w różnych systemach prawnych. Dowiedzieliśmy się np. że w Kanadzie brak jest przedawnienia i można sprawców ścigać nawet po wielu latach. Nie trzeba udowadniać molestowania, wystarczy, że w świetle konkretnych okoliczności jest ono prawdopodobne. W Stanach Zjednoczonych i Holandii Kościół zaczął wypłacać zadośćuczynienia. W Hiszpanii zorganizowano masowe pikiety na ulicach miast żądając skutecznej walki ze zjawiskiem molestowania w kościele.

 

            Przedstawiciel Komitetu ONZ ds. dzieci wyjaśniła znaczenie Raportu ONZ w sprawie Watykanu z początku 2014 r. Polscy prelegenci opowiedzieli o osiągnieciu znaczącego sukcesu w postaci wydłużenia okresu przedawnienia przestępstw o charakterze pedofilskim, o prowadzonych procesach karnych i cywilnych przeciwko księżom i ich przełożonym, a także o społecznym odbiorze tego typu zdarzeń.

 

            Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, iż koniecznym jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy na rzecz eliminacji patologii w postaci molestowania dzieci przez księży i ukrywania tego faktu przez przełożonych księży.

 

            Serdeczne i osobne podziękowania należą się przedstawicielom mediów, które nie tylko objęły patronat medialny nad konferencją, ale również rzetelnie w radio, telewizji i prasie informowały o treści i przebiegu konferencji. Z satysfakcją odnotowaliśmy przybycie wielu osób zainteresowanych problematyką, także z uwagi na bezpośrednie zetkniecie się z problemem, z Warszawy, Gdańska czy też Zamościa.

 

 

 

                                               Z wyrazami szczerej wdzięczności

                                                                Fundacja „Nie Lękajcie Się”

 

 

 

Komentarze i opinie