• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Drodzy Przyjaciele! / Dear friends!

 

Niezmiernie cieszę się, że mogłem być z Wami przez kilka dni - towarzyszyć Wam w konferencji oraz wspólnym wyjeździe do Zamościa, Hrubieszowa i Warszawy. Było to dla mnie cennym doświadczeniem, a poznanie Was, wielkim przywilejem.

Głęboko wierzę, że działania fundacji "Nie lękajcie się" i organizacji SNAP obficie zaowocują, przyczyniając się do zmian w przepisach prawnych, mentalności społeczeństwa, wielu grup zawodowych i polityków.

Cenię Was bardzo za determinację i zaangażowanie w słusznej sprawie!

Łączę wyrazy szacunku,

Waldemar Roszczuk / Portal Wielkopolski / Gazeta Świebodzińska

 

Dear friends! 

I'm very glad that I could be with you for a few days - be in your companionship at the conference and collective tour to Zamość, Hrubieszów and Warszawa. It was valuable experience and to get to know you all great privilege.

I'm strongly convinced that activities of "Nie lękajcie się" foundation and SNAP organisation are going to have a great impact and will contribute to changes on legal regulations, mentality of society, many of proffesional groups and politicians.

I value you indeed  for your determination and engagement in valid case! 

Your sincerely,

Waldemar Roszczuk / Portal Wielkopolski / Gazeta Świebodzińska

 

Komentarze i opinie