• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Oświadczenie

 userfiles/nielekajciesieorgpl/file/O%C5%9Bwiadczenie%20Fundacji.pdf

 

Oświadczenie

w przedmiocie procesu prowadzonego przeciwko księdzu G.

 

 

            W związku ze zbliżającym się procesem karnym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wołominie przeciwko księdzu Wojciechowi G. oskarżonemu o przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności seksualnej, Fundacja „Nie Lękajcie Się” wyraża głęboką nadzieję, że proces ten będzie się toczył przede wszystkim z poszanowaniem wszelkich praw przysługujących pokrzywdzonym.

 

            Ufamy, że postepowanie karne doprowadzi do wnikliwego przeanalizowania zachowania oskarżonego, a przy potwierdzeniu oskarżenia, do sprawiedliwego i przykładnego jego ukarania. Postępowanie winno czynić zadość wymogom rzetelnego procesu karnego, zapewnić pełną bezstronność oraz pozostawać wolne od jakichkolwiek nacisków.

 

            Powyższe oczekiwania wynikają z faktu, iż Fundacja posiada informację, iż w jednym z postępowań karnych prowadzonych w w/w Sądzie, a dotyczącym podejrzeń molestowania seksualnego małoletniego przez księdza, interesy pokrzywdzonego nie zostały w pełni zrealizowane.

 

            Mamy nadzieję, że zainteresowanie przedstawicieli mediów, także o zasięgu światowym, zgodnie z misją dziennikarską, przyczyni się do zapewnienia sumiennych relacji z procesu i spowoduje zwiększoną dbałość o bezstronności i rzetelność w/w postępowania.

 

 

Fundacja „Nie Lękajcie Się”

 

Komentarze i opinie