• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Przestępstwa seksualne, perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna.

Przestępstwa seksualne , perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna. Czekamy z niecierpliwością na wydanie monografi poświąconej tej tematyce. 

Komentarze i opinie