• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

    zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
  • Żądamy ukarania sprawców

    i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
  • To nie Twoja wina

    całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
  • Walczymy z przyczynami pedofilii

    edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
  • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Przestępstwa seksualne, perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna.

Przestępstwa seksualne , perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna. Czekamy z niecierpliwością na wydanie monografi poświąconej tej tematyce. 

Komentarze i opinie