facebook
Slider

Warszawska Grupa Wsparcia

Krakowska Grupa Wsparcia

Gdańska Grupa Wsparcia


Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest dla wszystkich, bez względu na to, kim był sprawca.

Grupa wsparcia składa się z osób połączonych wspólnym problemem lub wieloma problemami, czyli mających pewien wspólny mianownik.Założeniem funkcjonowania grupy jest udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, niesienie pomocy w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami. Podczas spotkań grupowych w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia oraz pełnej anonimowości, będziemy dzielić się zarówno swoimi troskami, jak i radościami. Ważne jest słuchanie o sposobach radzenia sobie z problemem przez innych, ale także przyjmowanie i udzielanie informacji użytecznych, dzielenie się własną wiedzą.

Kto tworzy grupę wsparcia?

Grupę wsparcia tworzą, na zasadzie dobrowolności, ludzie zmagający się z podobnymi życiowymi trudnościami. Już samo spotkanie osób z podobnymi problemami lub doświadczeniami pozwala wyjść z izolacji, odzyskać poczucie wpływu na własne życie i wyzwolić determinację w dążeniu do poprawy jego jakości. Dzielenie się przeżyciami w bezpiecznej atmosferze, doświadczanie nieoceniającej obecności innych wyzwala siłę i energię, dzięki której członkowie grupy mogą pokonać ograniczenia albo nauczyć się lepiej żyć mimo ich obecności.

Co będziemy robić?

Będziemy dzielić się wsparciem emocjonalnym, wspólnie szukać sposobów na radzenie sobie z bezradnością wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp. Będziemy budować siłę, nadzieję i poczucie własnej wartości. Dla większości ludzkich problemów nie ma łatwych rozwiązań ani lekarstw. Najlepsza profesjonalna pomoc może okazać się niewystarczająca, dopóki nie uwierzymy w siebie, w swoje możliwości i nie pokochamy siebie. Wewnątrz tej grupy będziemy dzielić się wspólnymi sprawami i informacjami, które możemy przedyskutować nasz problem i dowiedzieć się, jak postrzegają go inne osoby, które dostarczą nam istotnej pomocy.

Spotkania grupy wsparcia

Przetrwaliśmy przemoc, której skutki zmieniły nasze życie. Przez wiele lat zmagaliśmy się z nimi samotnie. Dziś, dzięki odwadze ocalonych z innych krajów – tych ludzi, którzy przerwali milczenie, możemy stworzyć także w Polsce wspólnotę, która pozwoli nam przezwyciężyć skutki nadużyć i żyć pełnią życia. Chcemy, aby każdy z nas złapał się któregoś dnia na tym, że przeżył ten dzień bez jednej nawet myśli o dawnej traumie i spowodowanych przez nią spustoszeniach. Dlatego budujemy regularnie funkcjonujące grupy wsparcia, na spotkania których serdecznie zapraszamy.

Co może dać grupa wsparcia?

 • Szansę wyjścia z izolacji, przełamania poczucia osamotnienia – będziesz mógł doświadczyć, że ze swoimi trudnościami nie jesteś sam, że nie ma takiego problemu, którego nie doświadczaliby inni uczestnicy.
 • Możliwość opowiedzenia o swoich trudnych przeżyciach i bycia uważnie wysłuchanym, doświadczenia akceptacji, empatii i emocjonalnego wsparcia.
 • Wgląd i głębsze zrozumienie własnych emocji i zachowań, a dzięki temu możliwość zmiany destrukcyjnych nawyków.
 • Wsparcie w budowaniu lub odbudowie poczucia własnej wartości, siły, sprawczości, wpływu na własne życie.
 • Możliwość dzielenia się doświadczeniami i pomysłami, jak radzić sobie z trudnościami, pokonywać ograniczenia, zmieniać szkodliwe schematy zachowania.
 • Szansę na podzielenie się praktycznymi informacjami.
 • Możliwość udzielenia wsparcia innym – Twoja uważność podczas słuchania, Twoje doświadczenia i sukcesy w zdrowieniu mogą być źródłem uzdrowienia dla innych.
 • Nadzieję na lepsze, bardziej spełnione życie.

Zasady pracy grupy wsparcia

 • Osiągnięcie wymienionych celów jest możliwe dzięki poczuciu bezpieczeństwa, jakie daje grupa wparcia. Aby je zapewnić, na spotkaniach grupy ściśle przestrzegamy kilku zasad:
 • Udział w grupie jest dobrowolny, każdy członek grupy ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w dowolnym momencie.
 • Poufność – nie oczekujemy, że podasz swoje nazwisko. Dane uczestników grupy służą wyłącznie celom związanym z organizacją pracy grupy.
 • Zachowujemy ścisłą dyskrecję – wszystko to, co zostanie powiedziane w grupie pozostaje w murach sali spotkań i granicach naszych umysłów.
 • Podstawą pracy grupy są potrzeby jej członków – tematy spotkań i sposób pracy ustalane są przez uczestników.
 • Grupa nie jest prowadzona przez profesjonalistów np. lekarzy, psychologów lub psychoterapeutów. Wszyscy członkowie grupy są równouprawnieni, wszyscy w jednakowym stopniu mają prawo wpływać na jej pracę.
 • W czasie spotkań grupy dzielimy się doświadczeniami i uczuciami – nie ma dobrych i złych wypowiedzi. Jednocześnie żaden uczestnik nie jest zobowiązany do zabierania głosu – słuchanie i obecność także jest darem dla innych.
 • Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami jest darem dla nas wszystkich. Nie zadajemy pytań w celu uzyskania dodatkowych informacji. Każdy sam decyduje, czym chce się podzielić i to będzie wystarczające. Każdy ma prawo otwierać się na innych we własnym tempie.
 • Nie boimy się ciszy w czasie spotkania. Pozwala ona na chwilę refleksji nad tym, co zostało powiedziane. Nawet dłuższa cisza nie powinna być powodem do niepokoju i nie zobowiązuje nikogo do przerwania milczenia.
 • Mówiąc, używamy formy „JA”, a nie „TY”, „MY”, „ONI”. Skupiamy się na swoich uczuciach, swoim przeżywaniu, a nie opiniach, czy ocenach.
 • Mówimy pojedynczo. Kiedy jedna osoba zabiera głos, pozostałe słuchają bez przerywania jej wypowiedzi. Bycie wysłuchanym z uwagą i zaangażowaniem jest cenne dla każdego uczestnika i ma uzdrawiającą moc.
 • W czasie spotkań nie udzielamy rad i nie prosimy o nie. Nikt z nas nie jest ekspertem w cudzych sprawach i nie wie, co jest najlepsze dla innych. Traktujemy spotkanie jako sposobność do przyjrzenia się, jak inni radzą sobie z trudnościami oraz zebrania pomysłów, które mogą przynieść poprawę samopoczucia i uzdrowienie.
 • Udział w grupie wsparcia nie może zastąpić interwencji lekarza ani psychoterapii.
 • Celem grupy nie jest osiąganie zysków materialnych, a jedynie poprawa sytuacji życiowej jej członków. Dlatego:
  – nie pobieramy żadnych opłat za uczestnictwo w spotkaniach grupy
  – w ramach grupy nie prowadzimy żadnej działalności zarobkowej
 • Grupa nie jest związana z żadnym wyznaniem, wspólnotą religijną, partią polityczną ani inną organizacją o charakterze ideologicznym.
KONTAKT

tel.: +48 698 5121 30
e-mail: info@nielekajciesie.org.pl

adres: 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 28/28

nr konta:
Kod SWIFT: PPABPLPK
IBAN PL95 2030 0045 1110 0000 0396 6180