facebook
Slider

Pomoc psychologiczna w Centrum Pomocy Osobom Molestowanym w Dzieciństwie im. Barbary Blaine

dr Monika Szymońska-Whiteman

Godziny przyjęć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się :

poniedziałek, piątek – 8:00 – 11:30
wtorek, środa – 13:00 – 20:00
czwartek – 11:00 – 17:00
sobota – 10:00 – 14:00 dla osób spoza Warszawy

E-mail: psycholog@nielekajciesie.org.pl


Psychoterapeutka z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie psychologii klinicznej, wykładowca psychologii społecznej oraz diagnosta, psycholog kliniczny i psychoterapeuta w placówkach medycznych i opiekuńczych.

Wykształcenie:
2010–2015 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalizacja kliniczna z psychologii klinicznej
2000–2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr nauk humanistycznych – psychologia kliniczna i osobowości
1997–2000 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mgr psychologii
1994–1999 Uniwersytet Warszawski, mgr pedagogiki

Publikacje własne:
Program prewencji i leczenia depresji poporodowej „Mój bocian”
Rozprawa doktorska: „Ocena hierarchii wartości i jakości życia w aspekcie ich religijności”
Praca magisterska: „Psychologiczna ocena wybranych mechanizmów poznawczo-emocjonalnych w odniesieniu do obrazu siebie u kobiet po mastektomii i operacji ginekologiczno-onkologicznej w oparciu o studium przypadku jako metody badań”, przedruk w „Onkologia Współczesna”, wyd. „Termedia”

KONTAKT

tel.: Marek Lisiński +48 661 419 334
e-mail: info@nielekajciesie.org.pl

Contact for English speakers: Anna Frankowska +48 600 092 631

adres: 00-432 Warszawa, ul. Górnośląska 16/27

nr konta:
Kod SWIFT: PPABPLPK
IBAN PL95 2030 0045 1110 0000 0396 6180