• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR

INFORMACJA Grupa Wsparcia

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Warszawskiej  Grupie Wsparcia dla Osób Molestowanych w Dzieciństwie.
Spotkania w Warszawie odbędzie się 11-12-2018 godzina 18:00-20:00 
Ul Mickiewicza 30/48 wejście od ulicy Kniaźnina

Dojazd np. Stacja Metro Plac Wilsona

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem Krakowskiej Grupie Wsparcia
Spotkania w Krakowie odbędą się w dniach:
27-09-2018   
26-10-2108    23-11-2018
Wszystkie spotkania w godzinach 18.00 - 20.00 w sali nr 6 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych na os. Centrum C10 w Krakowie.

 


Czym jest grupa wsparcia?
Grupa wsparcia składa się z różnych osób połączonych wspólnym problemem lub wieloma problemami, mających wspólny mianownik. Założeniem jest wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami.
Podczas spotkań grupowych w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, jak i pełnej anonimowości, będziemy dzielić się swoimi troskami, jak i radościami. Ważne jest też słuchanie o sposobach radzenia sobie
z problemem przez innych, ale także przyjmowanie i udzielanie informacji użytecznych, dzielenie się wiedzą.
Co będziemy robić?
- dzielić się wsparciem emocjonalnym,
- szukać sposobów na bezradność wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp.
- budować siłę, nadzieję i poczucie własnej wartości wśród uczestników
Dla większości ludzkich problemów nie ma łatwych rozwiązań ani lekarstw. Najlepsza profesjonalna pomoc może okazać się niewystarczająca, jeśli nie uwierzymy
w siebie, w swoje możliwości i pokochamy siebie. Wewnątrz tej grupy będziemy dzielić się wspólnymi sprawami i informacjami, które możemy przedyskutować i poznać spojrzenie innych osób na nasz problem, a które dostarczą nam istotnej pomocy
.

 

Grupa wsparcia                                                                 

Przetrwaliśmy przemoc, której skutki zmieniły nasze życie. Przez wiele lat zmagaliśmy się z nimi samotnie. Dziś dzięki odwadze ocalonych z innych krajów, którzy przerwali milczenie, możemy stworzyć także w Polsce wspólnotę, która pozwoli nam przezwyciężyć skutki nadużyć i żyć pełnią życia. Chcemy, aby każdy z nas złapał się któregoś dnia na tym, że przeżył ten dzień bez jednej nawet myśli o dawnej traumie i spowodowanych przez nią spustoszeniach. Dlatego rozpoczęliśmy spotkania grup wsparcia, na które serdecznie zapraszamy.

Czym jest grupa wsparcia

Grupę wsparcia tworzą, na zasadzie dobrowolności, ludzie zmagający się z podobnymi życiowymi trudnościami. Już samo spotkanie osób z podobnymi problemami lub doświadczeniami pozwala wyjść z izolacji, odzyskać poczucie wpływu na własne życie i wyzwolić determinację w dążeniu do poprawy jego jakości. Dzielenie się przeżyciami w bezpiecznej atmosferze, doświadczanie nieoceniającej obecności innych wyzwala siłę i energię, dzięki której członkowie grupy mogą pokonać ograniczenia albo nauczyć się lepiej żyć mimo ich obecności.

Co może dać grupa wsparcia

A  Szansę wyjścia z izolacji, przełamania poczucia osamotnienia – będziesz mógł doświadczyć, że ze swoimi trudnościami nie jesteś sam, że nie ma takiego problemu, którego nie doświadczaliby inni uczestnicy.

A  Możliwość opowiedzenia o swoich trudnych przeżyciach i bycia uważnie wysłuchanym, doświadczenia akceptacji, empatii i emocjonalnego wsparcia.

A  Wgląd i głębsze zrozumienie własnych emocji i zachowań, a dzięki temu możliwość zmiany destrukcyjnych nawyków.

A  Wsparcie w budowaniu lub odbudowie poczucia własnej wartości, siły, sprawczości, wpływu na własne życie.

A  Dzielenia się doświadczeniami i pomysłami, jak radzić sobie z trudnościami, pokonywać ograniczenia, zmieniać szkodliwe schematy zachowania.

A  Dzielenia się praktycznymi informacjami.

A  Udzielania wsparcia innym – Twoja uważność podczas słuchania, Twoje doświadczenia i sukcesy w zdrowieniu mogą być źródłem uzdrowienia dla innych.

A  Nadzieję na lepsze, bardziej spełnione życie.

Zasady pracy grupy wsparcia

Osiągnięcie wymienionych celów jest możliwe dzięki poczuciu bezpieczeństwa jakie daje grupa wparcia. Aby je zapewnić na spotkaniach grupy przestrzegamy ściśle kilku zasad.

«  Udział w grupie jest dobrowolny, każdy członek grupy ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w dowolnym momencie.

«  Podstawową zasadą pracy grupy jest poufność – nie oczekujemy, że podasz nazwisko, dane uczestników grupy służą wyłącznie celom związanym z organizacją pracy grupy.

«  Zachowujemy ścisłą dyskrecję – wszystko to, co zostanie powiedziane w grupie pozostaje w murach sali spotkań i granicach naszych umysłów.

«  Podstawą pracy grupy są potrzeby jej członków – tematy spotkań i sposób pracy ustalane są przez uczestników.

«  Grupa nie jest prowadzona przez profesjonalistów np. lekarzy, psychologów lub psychoterapeutów. Wszyscy członkowie grupy są równouprawnieni, wszyscy w jednakowym stopniu maja prawo wpływać na jej pracę.

«  W czasie spotkań grupy dzielimy się doświadczeniami i uczuciami – nie ma dobrych i złych wypowiedzi. Jednocześnie żaden uczestnik nie jest zobowiązany do zabierania głosu – słuchanie i obecność także jest darem dla innych.

«  Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami jest darem dla nas wszystkich. Nie zadajemy pytań w celu uzyskania dodatkowych informacji. Każdy sam decyduje, czym chce się podzielić i to będzie wystarczające. Każdy ma prawo otwierać się na innych we własnym tempie.

«  Nie boimy się ciszy w czasie spotkania. Pozwala ona na chwilę refleksji nad tym, co zostało powiedziane. Nawet dłuższa cisza nie powinna być powodem do niepokoju i nie zobowiązuje nikogo do przerwania milczenia.

«  Mówiąc, używamy komunikatu „JA”, a nie „TY”, „MY”, „ONI”. Skupiamy się na swoich uczuciach, swoim przeżywaniu, a nie opiniach, czy ocenach.

«  Mówimy pojedynczo. Kiedy jedna osoba zabiera głos, pozostałe słuchają bez przerywania jej wypowiedzi. Bycie wysłuchanym z uwagą i zaangażowaniem jest cenne dla każdego uczestnika i ma uzdrawiającą moc.

«  W czasie spotkań nie udzielamy rad i nie prosimy o nie. Nikt z nas nie jest ekspertem w cudzych sprawach i nie wie, co jest najlepsze dla innych.  Traktujemy spotkanie jako sposobność przyjrzenia się jak inni radzą sobie z trudnościami i zebrania pomysłów, które mogą przynieść poprawę samopoczucia i uzdrowienie.

«  Udział w grupie wsparcia nie może zastąpić interwencji lekarza ani psychoterapii.

«  Celem grupy nie jest osiąganie zysków materialnych, a jedynie poprawa sytuacji życiowej jej członków. Dlatego:

o    Nie pobieramy żadnych opłat za uczestnictwo w grupie.

o    W ramach grupy nie prowadzimy żadnej działalności zarobkowej.

«  Grupa nie jest związana z żadnym wyznaniem, wspólnotą religijną, partią polityczną ani inną organizacją o charakterze ideologicznym.