• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

Raporty i dokumenty

Ważne dokumenty, raporty i bazy danych.

I. Raporty, opracowania i analizy

1. Raporty Fundacji "Nie lękajcie się" (w budowie)

Obecnie mamy zweryfikowanych kilkadziesiąt zgłoszeń od ofiar księży i jesteśmy w trakcie ich opracowywania.

Do czasu opublikowania przez nas raportów zapraszamy do lektury wydanej w 2013 roku, w której znajdziecie najbardziej aktualne statystyki dotyczące pedofilii klerykalnej w polskim Kościele: Ekke Overbeek "Lękajcie się".

2. Raporty polskiego Kościoła, strona Centrum Ochrony Dziecka - BRAK, stan na 18.06.2014

3. Raport komisji ONZ ds. praw dziecka z lutego 2014 roku

polskie tłumaczenie na blogu Jason Happy Polak

wersja oryginalna

komentarz Tadeusza Bartosia

4. Raport komisji ONZ przeciwko torturom z maja 2014 roku

"Zwycięztwo w Genewie" - komentarz do tego raportu autorstwa Brytyjki Sue Cox z organizacji Survivors Voice Europe, która pomaga ofiarom nadużyć seksualnych ze strony osób duchownych

5. Raporty poszczególnych państw - ich wspólnym mianownikiem jest problem ukrywania pedofilów przez biskupów

a) Irlandia - Raport Ryana i 3 pozostałe raport rządowe

b) Niemcy - raport w trakcie powstawania

c) Polska - brak

d) USA - Raport Johna Jaya

e) Holandia - Raport Deetmana

Z Raportu Deetmana - o kastrowaniu chłopców, którzy donosili na księży pedofilów

f) Belgia - Raport Adriaenssensa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Bazy danych

1. Udokumentowane przestepstwa nadużyć seksualnych wobec dzieci w Kościele katolickim na całym świecie

AreYourChildrenProtected.org baza danych globalnych

Pierwsze źródło informacji o przestepstwach w Kościele na całym świecie - http://www.areyourchildrenprotected.org/

2. Inne bazy danych dotyczące przestępstw w Kościele z całego swiata http://bishopaccountability.org/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Instrukcie Kościoła katolickiego - jak postępować w przypadku molestowania seksualnego

1. Crimen Solicitationis nakazująca absolutne milczenie pod groźbą ekskomuniki, aktualna do 2001 roku

jej treść na racjonalista.pl

2. Nowa instrukcja watykańska, Kongregacji Nauki Wiary - skierowana do episkopatów poszczególnych państw http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_pl.html

3. Wytyczne polskiego Kościoła - wiemy, że powstały i są w fazie ostatecznych poprawek