• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

SEJM ROZSZERZA OCHRONĘ MŁODZIEŻY PRZED PRZESTĘPSTWAMI SEKSUALNYMI

www.brpd.gov.pl/detail.php

SEJM ROZSZERZA OCHRONĘ MŁODZIEŻY PRZED PRZESTĘPSTWAMI SEKSUALNYMI

21 lutego 2014 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, w której rozszerzono ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi poprzez wydłużenie okresów przedawnień przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży, o co wielokrotnie postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Obecnie Kodeks karny przewiduje, że przedawnienie tego typu przestępstw, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. Uchwalone 21 lutego 2014 roku przepisy przewidują, że przedawnienie karalności wszystkich czynów określonych w XXV rozdziale Kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jeśli pokrzywdzonym jest małoletni "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia".

Nowelizacja rozszerzyła również ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Utrwalanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat, zgodnie z projektem, karane będzie także w odniesieniu do wszystkich małoletnich - do osiągnięcia pełnoletniości.

Wprowadzono do Kodeksu karnego nowy typ przestępstwa, polegający na uczestniczeniu w tzw. przedstawieniach pornograficznych z udziałem małoletnich.

Podwyższono wymiar kary przewidziany za nakłanianie innej osoby do prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do pięciu lat więzienia, dotychczas czyn ten zagrożony był karą do trzech lat więzienia.

Produkcja, utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego będą zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności (obecnie do lat ośmiu).

Celem przyjętej przez Sejm RP nowelizacji jest doprowadzenie do zgodności polskich regulacji do postanowień Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

 

Data publikacji:2014-02-21