• Niesiemy pomoc ofiarom księży pedofilów

  zapewniamy telefon zaufania, pomoc prawną, psychologiczną i grupę wsparcia
 • Żądamy ukarania sprawców

  i odsunięcia ich od pracy z dziećmi
 • To nie Twoja wina

  całkowitą winę ponoszą sprawcy i osoby, które ich ukrywają
 • Walczymy z przyczynami pedofilii

  edukujemy i podejmujemy działania prewencyjne
 • Walczymy o odszkodowania dla ofiar księży

wersja polska english version

O nas

Myśl o powstaniu Fundacji „Nie lękajcie się” narodziła się podczas pierwszego spotkania ofiar księży pedofilów w Polsce. Zrozumieliśmy wtedy, że nie mamy siły przebicia, że naszego wołania o sprawiedliwość nie słychać. Zrozumieliśmy także, że chcemy by naszym głosem była Fundacja. Uczestnictwo w Światowej Konferencji SNAP w Irlandii w 2013 r. oraz wsparcie i zrozumienie, jakiego tam doznaliśmy, umocniły naszą determinację do założenia Fundacji.

Znaleźliśmy wspólny cel, połączyła nas jedna myśl. Chcemy uwolnić się od lęku przed sprawcami i opinią publiczną. To nie my skrzywdziliśmy, to nas skrzywdzono.

Nasz zespół składa się z ekspertów, osób, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz młodych, ambitnych wolontariuszy.

 

Cele Fundacji:

 • wyprowadzenie ofiar z  cienia

 • telefon zaufania i mailing

 • dokumentowanie przypadków ilości ofiar księży pedofilów

 • powołanie niezależnej komisji

 • pomoc psychologiczna dla ofiar księż pedofilów, powstawanie grup wsparcia

 • pomoc prawna dla ofiar i ich rodzin

 • pomaganie w procesach kanonicznych

 • oficjalne przeprosiny dla każdej z ofiar

 • zmiany w prawie dotyczące przedawniania się przestępstw pedofilii, surowsze wyroki dla sprawców,

 • odszkodowania od k.k.

 • odsunięcie sprawców od pracy z dziećmi i usunięcie z stanu duchownego.

 

Wspierają nas! - szczegóły znajdziecie na naszym FanPage'u